Project Description

จักรยานสั่งผลิตพิเศษเพื่อใช้ในโครงการของ THCC Thai Hino with Thai Society กับจักรยาน MTB รุ่น RJC 20″ จำนวน 150 คัน ผลิตโดยบริษัท ราชาไซเคิล จำกัด