Project Description

ยางใน SWALLOW ของเราถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม มีมาตรฐานสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค อีกทั้งร้านตัวแทนสามารถเก็บง่ายประหยัดพื้นที่ โดยตัวถุงฟอยมีบ่งบอกขนาดอย่างชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการจัดจำหน่ายของร้านจักรยาน และง่ายต่อผู้บริโภค