Project Description

สิ่งที่การันตีคุณภาพของจักรยานในระดับสากล คงหนีไม่พ้นต้องพูดเรื่องของจักรยานเพื่อการแข่งขัน สำหรับเราจึงให้ความสำคัญเรื่องของจักรยาน และพัฒนาร่วมกับนักกีฬาในระดับสโมสร และระดับประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลและนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง