Project Description

สุดยอดจักรยาน Full Suspension เสือภูเขาที่มีโช๊คหน้า และหลัง สำหรับการแข่งขันจักรยานในประเภทดาวฮิลล์ ที่เราตั้งใจและพัฒนาให้จักรยานคันนี้มีศักยภาพ และพร้อมกับการแข่งขันในเวทีระดับโลก