Project Description

โครงการมอบจักรยานเพื่อประโยชน์ต่อเยาวชน โดย มอบจักรยาน RJC จำนวน 99 คัน เพื่อให้น้องๆในเขตพื้นที่ ทุรกันดารและบ้านไกลจากสถานศึกษา ได้ มีพาหนะ ในการใช้เดินทาง มายังโรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนดอนไพล จังหวัด นครราชสีมาในวัน พ่อแห่งชาติ