จักรยาน Time Trial 2018-03-29T17:18:23+07:00

Project Description

จักรยานทาร์มไทรอัล และสำหรับแข่งขันไตรกีฬา คือสุดยอดของจักรยานประเภทถนนที่ต้องออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูง ตามหลักอากาศพลศาสตร์ เพื่อให้สามารถทำความเร็วได้สูง โดยแบรนด์ OPTIMA ซึ่งเป็นแบรนด์ของเราเอง มีรุ่นจักรยานประเภทนี้ที่ได้รับการยอมรับมากมายทั้งจากนักกีฬาระดับสมัครเล่น จนกระทั่งถึงระดับอาชีพ