OPTIMA Competition 2018-04-09T13:54:48+07:00

Project Description

สิ่งที่การันตีคุณภาพของจักรยานในระดับสากล คงหนีไม่พ้นต้องพูดเรื่องของจักรยานเพื่อการแข่งขัน สำหรับเราจึงให้ความสำคัญเรื่องของจักรยาน และพัฒนาร่วมกับนักกีฬาในระดับสโมสร และระดับประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลและนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง